fagerhult_sensorer.jpg

Sensorer för frånvarodämpning

HTS Compact Passage

PIR-närvarosensor för belysningsstyrning. Avsedd för takmontage infällt i apparatdosa eller utanpåliggande i förhöjningsram. Avkänningsområdet gör denna sensor speciellt lämplig för korridorer, men passar även i andra miljöer. Via separat ingång kan belysningskontakten styras manuellt via tryckknapp eller strömställare. Närvarodetektorn är utrustad med ljusrelä 10–1500 lx och utgång anpassad för HF-don, strömbegränsad för att undvika höga startströmmar. Frånslagsfördröjningen är inställbar från 10 sekunder till 20 minuter samt har självlärande funktion.

  • Närvarodetektering.
  • Långsmal detekteringsyta.
  • Från- och tillslagsfördröjning.
  • Ljussensor 10–1500 lx.
  • Tryckknappsingång.

Steinel-sensorer

Steinel-sensorer finns i ett antal varianter som är anpassade för olika funktioner och detekteringsyta. De är enkla att montera och driftsätta. Placering av sensorer är alltid viktigt att planera väl i förväg. Välj hellre en sensor för mycket i installationen, än att ha övertro på detekteringsområdet. Alla sensorer från Steinel kan parallellkopplas.

Sensor HC001/S 

Mikrovågssensor för montering i kapsling eller armatur. Inställning för känslighet, luxtröskel och frånslagstid med fasta steg. Belastning över reläet är 400 W HF-don. Enheten använder mikrovågsteknik som gör det möjligt att detektera rörelse genom fasta material, t.ex. undertak.

HC-IP 65

Kapsling för sensor HC001/S eller liknande sensorer från samma tillverkare. Kapslings-klass IP 65.

Sensor Esylux 

Närvarosensor takmontage med 360° bevakningsområde med stor räckvidd på upp till 24 m i diameter för använd-ning på kontor, i klassrum, konferensrum m.m. Särskilt lämplig för installationer på höjder upp till 10 m, t.ex. i sporthallar, lagerhallar osv. Extra brytkontakt för styrning av ventilation. Extra knappingång för individuell, manuell till-/frånkoppling av belysningen.Utökning av bevakningsområdet med anslutning av en slavsensor.

Applikationsområde