Om DALI-router

Det nya routersystemet för DALI använder Ethernet-kommunikation för att på ett smidigt sätt ansluta DALI-nätverk till varandra. Med modulerna erhålls ett komplett system från enstaka kontorsrum till stora kontorsbyggnader.

Flexibel styrning för den stora installationen

Grundfunktionerna finns tillgängliga och startklara utan någon programmering. Avancerade funktioner uppnås med Windows-baserad programvara, Designer. Varje individuell router kan hantera två DALI-slingor med vardera maximalt 64 styrenheter och belastningsgränssnitt. Systemet kan programmeras för energibesparingsfunktioner t.ex. närvarodetektering och konstantljus. Ytterligare automatik kan erhållas med planerade händelser. OPC serverprogramvaran aktiverar gränssnitt till hanteringssystemet i byggnaden.

Ypperlig tillförlitlighet

All data lagras i själva systemet för att eliminera behovet av PC-styrning vid daglig användning. Elimineringen av en central styranordning säkerställer att ingen enskild produkt kan förorsaka avbrott i systemet. En PC kan anslutas till systemet för diagnostisering vid behov.

Fördelar

 • Ingen PC behövs för daglig användning.
 • Full flexibilitet.
 • Standardprotokoll.
 • Enkel systemlayout.

Systemgrunder

Routern är den centrala enheten i systemet. Med routern fås en smidig anslutning av ett stort antal DALI- och DIGIDIM-produkter. DIGIDIM-systemen programmeras med Helvars programvara Designer som brukas på en lokal eller fjärrstyrd Windows-baserad dator. Efter programmeringen kan datorn kopplas bort eftersom den inte behövs vid normal daglig användning av systemet. Datorn kan också användas för övervakning och rapportering av systemstatus. All data lagras i flash-minnet i DIGIDIM-routrarna, vilket innebär att behovet av tunga databaser undviks och systemet kan sparas på PC som back-up.

Nätverk med flera routrar

Ett stort antal routrar kan kopplas samman i ett nätverk med standardanslutningar för Ethernet. Detta medför att det kan användas för programmering och övervakning. Omfattningen av systemet definieras som en arbetsgrupp. En arbetsgrupp är en samling routrar som anslutits via en Ethernet-uppkoppling.

Fakta DALI-router

Nyckeltal

 • En DIGIDIM-router kan hantera 128 DALI-enheter.
 • Varje DALI-nätverk kan ha 64 DALI-enheter anslutna med som längst 300 meter.
 • Integrerad 250 mA DALI-strömförsörj-ning för varje DALI-nätverk.
 • 10/100 Mbit/s Ethernet-anslutning med internetprotokoll (TCP/IP).
 • 16 000 grupper i programvara Designer.
 • Varje router kan använda 256 grupper.
 • DALI-enheter arbetar tillsammans i grupper.

Funktioner

 • Manuell kontroll (alltid personlig möjlighet att påverka ljuset).
 • Dagsljusreglering (reglering efter infallande dagsljus, både open loop och closed loop).
 • Närvarodetektering (i multisensor eller externa enheter).
 • Lampstatus (varje DALI-enhet kan ge information).
 • Logg för livslängd på ljuskällor (enstaka ljuskällors förbrukning kan diarieföras i logg).
 • Automatisk uppdatering vid byte av ett HF-don (information för borttaget don uppdateras i nytt).
 • Tidsfunktioner (automatisk tänd/släck eller ändring av funktioner beroende på tidpunkt).
 • Kalenderfunktioner (händelser kan ske på vissa veckodagar).
 • Automatisk sekvensstyrning (t.ex. dagsljussimulering).
 • Blockeringsfunktion av korridorbelysning (alltid korridorljus vid närvaro i kontor).
 • Logikfunktioner (AND & NAND liknande funktioner).
 • Automatisk kontroll av nödljusenheter (följer DALI-standarden för kontroll av nödljusenheter).
 • OPC-funktioner (styrning mellan fastighetssystem och servrar).
 • Multipla offsetstyrningar (konstantljusreglering ger högre ljusnivå i avstånd från fönster).

Applikationsområde