Installationsexempel 1-10 V-system

Analog styrning för 1-fasinstallation

Blanda inte HF-don från olika tillverkare eller effekter. Styrpotentiometrar kan oftast reglera 100 mA (ca 50 HF-don), men har olika brytförmåga på strömbrytarfunktionen. Kontrollera alltid information från leverantören.

Analog styrning för 3-fasinstallation med kontakter

Blanda inte HF-don från olika tillverkare eller effekter. Styrpotentiometer och styrenhet kan oftast reglera 100 mA (ca 50 HF-don). Samma styrsignal kan anslutas till HF-don oberoende av matande fas med gemensam släckning över kontaktor.

Analog styrning för 1-fasinstallation med tänd-/släckfunktion över närvarosensensor

Närvarosensorn tänder och släcker belysningen beroende på närvaro. Potentiometerns strömbrytarfunktion behöver inte användas, om den förbikopplas får man alltid ljus till inställt läge vid närvaro. Närvarosensorer av olika fabrikat kan användas. Se alltid till att känsligheten är bra samt att reläfunktionen klarar av den anslutna belastningen. Inställning av luxnivå kan användas i lokaler med mycket dagsljus. Funktionen förhindrar upptändning vid mycket dagsljus.

Applikationsområde