Om analog 1–10 V likspänningsstyrning (EN 60929)

Huvuddelen av dimbara HF-don är utförda enligt standard EN 60929 för styrning av HF-donet med 1–10 V likspänning. HF-donet skapar själv erforderlig styrström och i enklaste fallet räcker en potentiometer (vanligtvis linjär, ca 47 k) som reglage. De flesta tillverkares potentiometerreglage innehåller också elektronik.

HF-donet känner av spänningen i styrkretsen. Ju lägre spänning, desto lägre belysningsnivå. Om styrkretsen lämnas öppen, lyser armaturen med full styrka på samma sätt som en oreglerad armatur. Byglas kretsen går belysningsnivån ner till minimivärdet. Ljusflödets miniminivå varierar beroende på fabrikat, typ och ljuskälla. Normala miniminivåer är för raka lysrör 1–5 % och för kompaktlysrör 3–10 %. Kontrollera vad som gäller just den armatur du är intresserad av.

Till armaturen ansluts, förutom fas-, noll- och skyddsledare, även två ledare för styrkretsen. Styrledarna kan ligga i samma rör eller i samma kabel som nätspänningen till armaturen. Även om spänningen är maximalt 10 V så måste styrledarnas isolering uppfylla kraven för en starkströmsinstallation. Vid anslutning av styrkretsen måste det säkerställas att polariteten blir rätt eftersom en felkoppling gör att anläggningen går ner på sitt minimiläge.

Förutom styrledarna ska även fasledaren kopplas via strömbrytaren som är kombinerad med manöverenheten eller potentiometern, eftersom armaturerna kan tändas och släckas enbart via nätspänningen. Detta är viktigt att komma ihåg vid planering av kablaget, eftersom förändring av installationen i efterhand kan vara besvärlig.

Vid installationen ska man också ta hänsyn till potentiometerbrytarens brytförmåga. Även om potentiometern kan användas för reglering av upp till 50 HF-don, räcker brytarens kapacitet ofta endast till 5–10 armaturer beroende på deras effekt. För större belastningar krävs kontaktor.

Observera

  • Vid val av styrsystem ska hänsyn tas till systemets och armaturens kompatibilitet. Armaturer utförda enligt standard EN 60929 matar styrkretsen själva, vilket alla analoga manöverenheter inte tillåter.
  • Speciella krav finns för skarvning av styrledningar i dosor tillsammans med andra starkströmsledningar.
  • Det krävs noggrannhet med styrkretsens polaritet. Regleringen fungerar inte korrekt vid felaktig polaritet på någon av armaturerna i en grupp.

Ensto Busch-Jaeger 2112 

Vridpotentiometer för infällt montage. Lämplig för ljusstyrning med 1–10 V system. Inbyggd brytare med bryt-förmåga 4 A (cosf > 0,9). Undvik att tända/släcka mer än 4 armaturer. Skall större last tändas/släckas krävs separat kontaktor. Maximalt 50 HF-don kan regleras.

Ensto Busch-Jaeger 2112 

Som till ovan, men med utanpåliggande montagedosa.

Applikationsområde