Jämförelse mellan styrprinciper

Lysrör

För reglering av lysrör med HF-don används i allmänhet fyra olika styrprinciper. Med styrprincip avses vilken typ av signalöverföring som används mellan styrdonet/regulatorn och HF-donet i armaturen. För de vanligaste styrprinciperna, se faktarutan nedan.

Val av princip påverkar, förutom vilka komponenter som ingår, hur installationen ska utföras och systemets kostnad. Digitala system är i regel dyrare än analoga men de har tekniska och komfortmässiga fördelar som väl kan motivera merkostnaden. Digitala system i vissa applikationer kan med fördel kombineras med enklare analoga. Läs mer om detta på sidorna som beskriver DALI.

LED

Ljusreglering av LED sker enligt samma styrprinciper som reglering av lysrör. En annan vanligt förekommande styrprincip för LED är DMX. Se faktaruta.

Driftdon med pulsviddsmodulering (PWM) finns med olika typer av kontrollgränssnitt såsom DALI, DSI, DMX 512 samt faspulskontroll. PWM-enheter finns även som lösa enheter att koppla mellan driftdon med konstant spänning och last. Läs mer på sidorna som beskriver LED.

Egenskap
DMX
DALI
DSI
Faspulskontroll
1-10 V
Adresserad armaturstyrning, antal adresser 512 64 Nej Nej Nej
Gruppadresser, antal grupper Nej 16 Nej Nej Nej
Logaritmisk reglering Nej Ja Ja Ja Nej
Styrkretsen polaritet och beroende Ja Nej Nej - Ja
SlŠäcks via styrkretsen Ja Ja Ja Ja Nej
Antal ledare till armaturen Separat styrkabel 5 5 4 5
Styrkrets i samma kabel, max. läŠngd Nej 300 m 250 m ObegrŠänsat 50 m
Flerkanalsystem krŠäver extern centralenhet Ja Nej Ja Enkanalig Ja


Fakta DALI – Digital Adressable Lighting Interface

Fördelar 

 • Komponenter från flera olika tillverkare kan ingå i samma system.
 • Varje enhet i systemet är adresserad.
 • Lätt att såväl modifiera som att bygga ut.
 • Enbart ett par styrledare även i flerkanalsystem ger lägre installationskostnader.
 • Opolariserade styrledare reducerar risken för felkopplingar.
 • Kan med hjälp av interface kontrolleras via dator.
 • Kan anslutas till BMS-system (LonWorks, EIB) via gateway.

Observera

 • Systemet måste programmeras före drifttagning.
 • Programmeringen sker på olika sätt för produkter från olika tillverkare.
 • Max 64 st adresser/system (notera att interface för programmering via dator kräver en adress).
 • Större system kan byggas upp via mjukvara/server/gateways. Sådana system utnyttjar oftast befintligt datanätverk (TCP/IP). Exempel på ett sådant system är
 • WinDIM@net från Tridonic.

Fakta DSI – Adresslös digitalstyrning

Fördelar 

 • Tack vare digital dataöverföring reg-leras alla armaturer på samma sätt.
 • Opolariserade styrledare minskar risken för felkoppling.
 • Kan kontrolleras via dator.

Observera

 • Komponenterna i systemet är inte adresserbara.
 • I flerkanalsystem kräver varje kanal separata styrledare.
 • Endast en tillverkare finns för systemet.

Fakta Faspulskontroll – Impulssstyrning – exempelvis switchDIM

Fördelar 

 • Systemet kräver inga avancerade kontrollenheter.
 • Standardbrytare av återfjädrande typ kan användas.
 • I styrkretsen erfordras endast en extra fasledare.

Observera

 • Väggbrytare får inte vara försedd med signallampor.
 • Funktionen kan lätt komma i otakt på grund av nätstörningar eller för korta knapptryckningar.
 • Undvik att blanda olika fabrikat i systemet.
 • Reglera ej styrningen av fler än 4 HF-don.

Fakta 1–10 V – Analog styrning

Fördelar 

 • Känt system som är lättförståeligt.
 • Kontrollenheter återfinns hos de flesta tillverkare.

Observera

 • Vissa analoga 1–10 V styrningar på marknaden lämpar sig inte för styrning av för-kopplingsdon för 1–10 V DC enligt EN 60929.
 • Styrledarnas längd kan påverka regleringsresultatet.
 • 1–10 V system kan endast styras från ett ställe (en kontrollenhet).

Fakta DMX 512 – Digital styrning

Fördelar 

 • Känt system med många kontrollmöjligheter, ljusbord, mjukvaror m.m.
 • Används gärna för RGB-styrning av LED.

Observera

 • Speciella krav på styrkabel och installation.

 

Applikationsområde