Närvarostyrning

Närvarostyrning både tänder och släcker belysningen. Efter den senaste närvarodetekteringen släcks ljuset automatiskt. Tiden mellan detektering och släckning är justerbar.

 

Precense control

Dagsljusstyrning

En sensor anpassar belys- ningse ekten till mängden infallande dagsljus (naturligt ljus). Saknas dagsljus används funktionen för anpassning av belysningse ekten till driftvärdet efter bibehållsfaktorn (konstantljusfunktion).

 

Daylight control

Manuell styrning

För manuell reglering via dragdim i armaturen eller återfjädrande brytare på vägg.

 

Manual control

Frånvarodämpning

Rörelsesensorn styr till hög ljusnivå vid detektering, och återgår till lågnivå efter inställd tid. Ej släckfunktion.

 

Absence dampening

Frånvarodämpning med släck

Rörelsesensorn styr till hög ljusnivå vid detektering, och återgår till lågnivå efter inställd tid. Sensorn kan även släcka ljuset helt efter ytterligare en tidsinställning. Lågnivån kan justeras mellan 10–50 %.

 

Absence dampening with switch off

Offset

Mellan grupp A, B och C finns en offset på 15 % för att kunna användas för armaturer placerade längre från fönstren än A. Därmed får man mer ljus längre in i rummet.

 

Offset

Kanal B 30 % offset

Kanal B har 30 % offset vilket innebär att uppljuset (Kanal B) börjar att regleras när Kanal A är nere på 70 %. När Kanal A är reglerat till 10 % ligger kanal B alltså på 40 %.

 

Channel B Offset

Luxnivåinställning

Inställning av ett tröskelvärde förhindrar att närvarosensorn reagerar när dagsljuset är tillräckligt.

 

Lux level

CLO - constant light output

Lysdioder (LED) har som många andra ljuskällor den egenskap att ljusflödet minskar över tid då dioden åldras. Denna ljusnedgång är i stort sett linjär över diodens livslängd. Med en programmerbar driver kan armaturen själv kompensera för denna ljusnedgång.
Läs mer

 

 

Nattsänkning utomhus

Styrenheterna är förprogrammerade och underhållsfria. Armaturer med nattsänkning kräver heller inga ytterligare investeringar eller förändringar i infrastrukturen.
Läs mer

 

 

Applikationsområde