Transformator elektroniczny

Wykonanie
70, 105, 150 i 210 VA
Biała, odporna na czynniki mechaniczne obudowa z tworzywa sztucznego z dwoma otworami montażowymi. Ochrona przed zwarciem z automatycznym ponownym uruchomieniem, ochrona przed przegrzaniem i przeciążeniem z automatycznym ponownym uruchomieniem. Regulacja tyrystorowa.
150 i 210 VA
Do połączenia przelotowego (looping) na stronie pierwotnej w oddzielnych zaciskach śrubowych 4 mm². Bezpośrednie podłączenie 3 opraw po stronie wtórnej. Klasa bezpieczeństwa II, IP 20.

Environment images


Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Kg Długość Miscellaneous Opis Art.No.
0.1 128x37x28 Moc 70 VA 70 VA 98161
0.1 128x37x28 Moc 105 VA 105 VA 98162
0.5 215x42x41 Moc 150 VA 150 VA 98163
0.5 222x53x43 Moc 210 VA 210 VA 98164

Obszar zastosowań