Moduł oświetlenia awaryjnego

Moduł oświetlenia awaryjnego zawierający układ elektroniczny i akumulator NiMH. Dostępny w różnych wariantach zapewniających czas świecenia 1- lub 3-godziny, a także z lub bez różnego rodzaju atotestów odpowiadających normie PN-EN 62034. Przeznaczona jest do montażu nasufitowego z instalacją wentylacyjną lub bez. Dioda wskazująca stan modułu awaryjnego umieszczona jest w podłączonej oprawie. Z boku skrzynki znajduje się miejsce na akumulator. Wszystkie elementy znajdujące się pod napięciem są osłonięte w celu uniknięcia nieumyślnego dotknięcia przy wymianie akumulatora. Skrzynki mają II klasę bezpieczeństwa, IP 20 oraz znak F.

Instalacja
Wyposażony w przewód o długości 0,25m z uniwersalnym wtykiem 15-stykowym w celu łatwego podłączenia oprawy. Wszystkie podłączenia zewnętrzne w oddzielnej przestrzeni w module oświetlenia awaryjnego. Moduły są przystosowane do podłączenia przewodu sterującego do ew.regulacji strumienia świetlnego. Wbudowane w kostkę przyłączeniową bezpieczniki faz wejściowych (włączanie i ładowanie) zwiększają poziom bezpieczeństwa w instalacji oświetlenia awaryjnego w przypadku awarii lub niewłaściwej ingerencji w instalację. Moduły z autotestem są wyposażone ponadto w oddzielną kostkę podłączeniową do podłączenia systemu DALI lub innego systemu nadzorującego, który oparty jest na wykorzystywaniu złączy bezpotencjalowych.

Inne
Moduły wymagają specjalnie przystosowanych opraw w standardzie HF-std lub HF-dim wyposażonych w odpowiednie złącze uniwersalne. Mogą współpracować z oprawami na źródła światła 13-57 W FSQ-E/FSM-E. Zalecamy źródło światła typu rtęciowego, można też stosować amalbamatowe źródla światła.

Environment images


Szczegóły


15-stykowy wtyk uniwersalny ułatwia oraz zapewnia bezpieczne podłączenie do oprawy

15-stykowy wtyk uniwersalny ułatwia oraz zapewnia bezpieczne podłączenie do oprawy

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Kg Długość Opis Art.No.
0.9 265x143x42 Standard, praca 1 godz. 98014
0.9 265x143x42 Autotest IV, Bezpotencjałowe, praca 1 godz. 98015
0.9 265x143x42 Autotest IV, DALI, praca 1 godz. 98016
0.9 265x143x42 Standard, praca 3 godz. 98017

Wymiana bateria

Wymiana bateria

Art.No.
Wymiana bateria 98014-16 98028
Wymiana bateria 98017-19 98029

Obszar zastosowań