Loop Light

Loop Light nie tylko wypełnia pomieszczenie światłem, ale naszym zamysłem było, by oprawa poprzez swój kształt wzbogacała wnętrze pomieszczenia.

Inspiracją były aerodynamiczne linie samolotu – oprawa jest bardzo cienka i balansuje na granicy możliwości technologicznych w odniesieniu do dystrybucji światła.

Nazwa Loop Light oddaje możliwości oprawy, którą można „obrócić” o 180 stopni w zależności od pożądanego rozsyłu światła. Różne warianty rastrów zapewniające bezpośredni, pośrednio/bezpośredni lub pośredni rozsył światła stwarzają niezliczone możliwości połączeń.

Projekt PLH Design/PLH Arkitekter, Kopenhaga.

Produkty

Loop Light Beta

Loop Light Dystans

Loop Light Pośredni

Loop Light Lamell

Obszar zastosowań