Avion

Avion jest wizualnym elementem akrobacji powietrznej. To elegancki, płynący pojazd świetlny, który przenosi myśli w stan nieważkości. Avion charakteryzuje się klasyczną formą, która zaprojektowana została w taki sposób, żeby mogła wchodzić w skład większych systemów oświetleniowych. Typowe dla serii długie boki tworzą wspaniałą grę linii prostych.

Avion jest nową serią opraw o szerokiej gamie, wykorzystywaną do oświetlenia biurowego. Za oszczędną stylistycznie formą kryje się innowacyjna konstrukcja i rozwiązania techniczne. Seria zapewnia cztery możliwości rozsyłu światła w różnych połączeniach. Sprawność i komfort wzrokowy zostały zoptymalizowane za pomocą dwóch różnych rastrów – Lamell i Beta w wariantach wielkości: r5 mini i r5 micro.

 Źródła światła pośredniego zgromadzone zostały w dyskretnym podwyższeniu w górnej części oprawy, ale wzrok przyciągają długie, wklęsłe boki opraw. Są one w kolorze białym lub czarnym, co kontrastuje z obudową oprawy w kolorze aluminium lub białym. Kształt oprawy podkteśla lśniący, gładki lakier nadający powierzchni specjalny wyraz.

 Oprawy Avion wbudowane w system tworzą długie, płynące linie, ktore dodatkowo podkreślane są przez kolorystykę boków. Proste linie tworzy się za pomocą łącznika. Nowy typ elastycznego przegubu z kątomierzem umożliwia ponadto tworzenie urozmaicowych linii falujących przy każdym zetknięciu się opraw.

Projekt Propeller

Galeria


Produkty

Avion 20

Avion 80

Avion 100

Avion 50

Obszar zastosowań