Łącznik alternatywny

Profil przejściowy pomiędzy oprawą bezpośrednią i pośrednią.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik oprawy pośredniej z bezpośrednią D=120 mm 92450

Łącznik L pośredni

Łącznik X bezpośredni

Łącznik T bezpośredni

Łącznik L natynkowy

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Uchwyt ścienny

Łącznik T pośredni

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

łącznik X pośredni

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań