łącznik X pośredni

Łącznik ten umożliwia połączenie czterech opraw zwieszanych Notor G2 o rozsyle pośrednim. Łącznik wyposażony jest w uchwyt linki z blokadą cierną.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącze X dla wersji pośredniej 92452
Dimensions picture

Łącznik L pośredni

Łącznik X bezpośredni

Łącznik T bezpośredni

Łącznik L natynkowy

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Łącznik alternatywny

Uchwyt ścienny

Łącznik T pośredni

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań