Łącznik T pośredni

Łącznik ten umożliwia połączneie trzech opraw zwieszanych Notor G2 rozsył pośredni. Łącznik wyposażony jest w uchwyt linki z blokadą cierną.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik T lewy dla wersji pośredniej 92460
Łącznik T prawy dla wersji pośredniej 92461
Łącznik T środek dla wersji pośredniej 92462
Dimensions picture

Łącznik L pośredni

Łącznik X bezpośredni

Łącznik T bezpośredni

Łącznik L natynkowy

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Łącznik alternatywny

Uchwyt ścienny

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

łącznik X pośredni

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań