Łącznik T bezpośredni

Łącznik ten umożliwia połączenie trzech opraw zwieszanych Notor G2 o rozsyle bezpośrednim oraz bezpośrednio/pośrednim. Łącznik wyposażony jest w uchwyt linki z blokadą cierną.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik T lewy dla wersji bezpośredniej 92457
Łącznik T prawy dla wersji bezpośredniej 92458
Łącznik T środek dla wersji bezpośredniej 92459
Dimensions picture

Łącznik L pośredni

Łącznik X bezpośredni

Łącznik L natynkowy

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Łącznik alternatywny

Uchwyt ścienny

Łącznik T pośredni

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

łącznik X pośredni

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań