Łącznik L pośredni

Łącznik ten umożliwia połączenie dwóch opraw zwieszanych Notor G2 o rozsyle pośrednim. Łącznik wyposażony jest w uchwyt linki z blokadą cierną.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik L lewy dla wersji pośredniej 92455
Łącznik L prawy dla wersji pośredniej 92456
Dimensions picture

Łącznik X bezpośredni

Łącznik T bezpośredni

Łącznik L natynkowy

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Łącznik alternatywny

Uchwyt ścienny

Łącznik T pośredni

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

łącznik X pośredni

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań