Łącznik L natynkowy

Łącznik ten służy do połączenia dwóch opraw Notor G2 natynkowy.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik L lewy nasufitowy 92448
Łącznik L prawy nasufitowy 92449
Dimensions picture

Łącznik L pośredni

Łącznik X bezpośredni

Łącznik T bezpośredni

moduł emLED

Zwieszenie linkowe bezp.

Łącznik alternatywny

Uchwyt ścienny

Łącznik T pośredni

Element końcowy

Łącznik L bezpośredni

Uchwyt zwieszenia

Zwieszenie linkowe pośr.

łącznik X pośredni

Uchwyt ścienny krótki

Go to family page

Obszar zastosowań