Linjeprisma

Przesłona pryzmatyczna z tworzywa akrylowego do przesłaniania pośredniego światła. Działa także jako osłona przeciwpyłowa.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Przesłona pryzmatyczna do 25/28 W 94858
Przesłona pryzmatyczna do 32/35/45/49/73/80 W 94859

Elementy łączące

Profil maskujący

Rörpendelupphäng

Element końcowy smartSWITCH

Yttergavel

Go to family page

Obszar zastosowań