Uchwyt oprawy do montażu linkowego

Uchwyt oprawy do montażu linkowego w kompl. z blokadą linki, ale bez linki i uchwytu sufitowego.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Uchwyt oprawy do montażu linkowego/para 94432

Obszar zastosowań