Łącznik liniowy

Łącznik liniowy do połączenia opraw w linię.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Aluminiowo-szary 91970
Biały 91969

Obszar zastosowań