Sats wireupphäng

Zestaw zwieszenie linkowe, duże maskownice sufitowe (Ø 105 mm), pojedyncza linka, zwieszony przewód.

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Art.No.
94501
94503

Obszar zastosowań