Łącznik liniowy – elast.

Linię opraw można uzupełnić o elementy końcowe i zwieszenie linkowe

Dodatkowy opis strony PDF

Dokument został dodany

Text som beskriver tabellen
Opis Art.No.
Łącznik liniowy w komplecie z blokadą cierną/szt. 94994

Obszar zastosowań