fagerhult_skola_miljo_4.jpg

Energieffektivt og læringsfremmende lys i den videregående skolen

Kam omgivelseslys få elvene til å føle seg bedre og prestere bedre på skolen? Og kan LED-belysning gi bedre lys med lavere energiforbruk? Det var utgangspunktet for studien som ble utført i løpet av et halvt år på en videregående skole i Helsingborg.

Studien omfattet 72 elever i alderen 17–18 år og foregikk i to typer klasserom. 

Den ene typen var utstyrt med en av de beste skolebelysningene på markedet: ni T5-armaturer med direkte/indirekte lys montert i tre rekker pluss tavlebelysning.

 

 

Forsøksklasserommet ble i stedet utstyrt med en nyutviklet LED-belysning som var basert på kun indirekte lys mot vegger og tak. Klasserommene med T5-armaturer hadde et omgivelseslys på ca. 330 lux. 

Klasserommene med LED hadde et omgivelseslys på ca. 440 lux. Akkurat som i tidligere studier fulgte man standarden med 500 lux på beregningsflaten, det vil si arbeidsflaten.

Elevene ble fulgt opp tre ganger per dag ved hjelp av vurderinger gjennom spørreskjema og kortisolmålinger. 

LED-belysningen var overlegent bedre enn T5-løsningen

Resultatene viste at LED-belysningen var overlegent bedre enn T5-løsningen – og det er verdt å legge merke til at elevene var svært samstemmige i svarene sine. Elevene i LED-klasserommet opplevde at de ble stadig mer aktive frem til lunsj, og aktiviteten holdt seg senere på gode nivåer hele skoledagen. Med T5-løsningen sank aktiviteten gradvis gjennom hele skoledagen.

Når det gjelder arbeidsforholdene i klasserommene (visuelt), responderte elevene i LED-klasserommene med en drøy sekser på en skala fra 1 til 7, mens elevene i T5-klasserommet stanset på 5,6. Elevene i LED-klasserommene opplevde også rommet som lysere og belysningskvaliteten som bedre. Dette bekreftes også av kortisolmålingene og av elevenes subjektive opplevelse av økt våkenhet.

LED-rommet reduserte energiforbruket og føltes lysere

Det bemerkelsesverdige er at man også hadde betydelig lavere energiforbruk i LED-klasserommene enn i T5-klasserommene. Resultatet viser at LED-rommet er hele 34 % prosent lysere i omgivelsene, med totalt 13 % lavere energiforbruk. LED-klasserommet forbrukte 8 W/m2, sammenlignet med 9,5 W/m2 for klasserommet med T5. Målt opp mot gjeldende svenske minstekrav og anbefalte krav på henholdsvis 12 W/m2 og 10 W/m2 dreier det seg altså om en energibesparelse på henholdsvis 33 og 20 prosent.

Bruksområder