En hall med et spille- eller aktivitetsareal på 40 x 20 meter for håndball, innebandy, volleyball, basketball – ja, egentlig hva som helst. Her gjelder det å ha tilstrekkelig belysning på banen, uansett idrett. Normal belysning ved konkurranser og kamper er 750 lux på gulvet, mens det er lavere nivåer ved trening og kroppsøving. Det stilles også krav til vertikal belysningsstyrke for å kunne se både høye baller, medspillere og motspillere. I en slik hall er plasseringen av armaturene selvfølgelig viktig for å unngå blending.

En basketballbane opptar en mindre flate i hallen, og ofte er basketball like mye show som sport. Her kreves litt spesiell belysning for å løfte stemningen og kampen. Selve basketballbanen bør være mye lysere enn området rundt. Idrettsbelysning blir showbelysning som kan dimmes og reguleres med størst mulig fleksibilitet. 

 

Multihall

En normalt optimert løsning for store haller for håndball, innebandy etc. 32 stk. Excis LED mediumstrålende med en lumenverdi på 20 000 lm.

Montasjehøyde 7 m

Gjennomsnittlig belysningsstyrke 530 lx

Løsningen oppfyller kravene til jevnhet og blending ifølge standarden for idrettsbelysning NS-EN 12193 .

Styring av flerbrukshaller

Det finnes naturligvis haller i mange forskjellige varianter og med ulik utforming av det fysiske bygget. I idrettshaller er det lurt å tenke på styring allerede på planleggingsstadiet, og da er DALI-styring det opplagte, og i mange tilfeller det eneste, valget.

Noen ganger er det en foldevegg på midten slik at man kan ha skolegymnastikk på to baner, eller så kan hallen være dobbelt så stor med foldevegg på midten for å få to baner i full størrelse.

I enkelte haller er det også mulig å dele opp flaten i flere mindre deler, og i så fall bør dette selvsagt være med i planleggingsfasen for styringen. Når vi har oppdeling med foldevegg bør vi også sørge for at det er tilstedeværelsesdetekteringen i hver av de oppdelte hallene.

Bruksområder