Ankomst- og avgangshaller med tilhørende kommunikasjonsområder er eksempler på innendørsmiljøer som stiller krav til sikkerhet og god orienteringsevne.
Flair er en unik armatur som kan felles inn i himling, med kapslingsgrad IP 65 og en slagfasthet tilsvarende IK10/150 joule. God avblending er ekstra viktig på steder der mennesker beveger seg i rask takt eller ferdes på rullebånd eller i rulletrapper.

Flair har rasteroptikk som sprer lyset effektivt og gjør det enkelt å få øye på skilt og anvisninger, uten å blende. Hele armaturen er beskyttet av en slagfast plastplate, hvilket gjør at armaturen også kan monteres i lave himlinger. Flair fås også i en takmontert variant for miljøer der man ønsker å oppnå samme høye lyskvalitet.

Produkter

Bruksområder