Ankomst- og avgangshaller med tilhørende kommunikasjonsområder er store innendørsmiljøer som stiller krav til sikkerhet og til at det skal være lett å orientere seg. Flair er en unik armatur som kan felles inn i himlinger, med kapslingsgrad IP 65 og en slagfasthet som tilsvarer IK10/150 joule. God avskjerming er ekstra viktig på steder der mennesker går seg i rask takt eller ferdes på rullebånd eller i rulletrapper. Flair Square har rasteroptikk som sprer lyset effektivt uten å blende og gjør det enkelt å få øye på skilt og anvisninger. Hele armaturen er beskyttet av en slagfast plastplate, og det gjør at armaturen også kan monteres i lave himlinger. Flair Square fåes også i en takmontert variant for miljøer der man ønsker å oppnå samme høye lyskvalitet.


I tilknytning til gangbroer og viadukter er belysningen viktig for å skape et trygt og innbydende miljø. Ved hjelp av lyssettingen får den besøkende allerede på avstand en oppfatning av funksjon og retning. Ved å plassere armaturer langs rekkverket skaper man et lyst rom som belyser både gangveien og sidene på gangbroen. Fagerhults sortiment omfatter flere robuste veggarmaturer med høy IK- og IP-grad som takler den utsatte, noe lavere plasseringen og tåler de påkjenningene de utsettes for. Quadrato, Pantheon og Quadriga er noen eksempler.

Produkter

Bruksområder