Belysningen kan benyttes for å tydeliggjøre rommets ulike funksjoner og bidra til strukturen i det åpne kontoret. En mer effektiv utnyttelse av kommunikasjonsflater – for eksempel til oppbevaring, papirhåndtering eller telefonavlukker – stiller økte krav til belysningen. Den innfelte Multilume Dropped gir et effektivt og behagelig lys: Litt av lyset slår opp i taket, noe som igjen bidrar til romfølelsen. Downlights ved takkanten skaper variasjon i lysmiljøet. 

.

Produkter

Multilume Dropped

Gå til produkt

Multilume Flow

Gå til produkt

Multilume Edge

Gå til produkt

Pleiad Comfort G3

Gå til produkt

Bruksområder