Evaluering av belysningssystem

Synsergonomiske aspekter på arbeidsplassens utforming er viktig for en stimulerende arbeidssituasjon. For å granske og bedømme et rom med et installert belysningssystem finnes det en god metode. Den kalles ”visuell evaluering”, og bygger ganske enkelt på at man beskriver det man ser i lokalet.

Evaluer rommet visuelt, dets belysningssystem, farger og utforming. Disse faktorene påvirker hverandre og er vanskelige å bedømme hver for seg. Romfargene skal ikke være forvrengt, og din synsoppgave må være mulig uten ubehag ved blending eller reflekser.

Rommets visuelle kvalitet styrer i stor grad din helse og yteevne. Derfor er det viktig at man ikke stoler utelukkende på databeregnede resultater. Prøv å foreta en visuell evaluering av din egen arbeidsplass i henhold til tabellen. Gradèr motsetningspar på en skala fra 1–5.

BegrepBeskrivelseBedømmelse
Lysnivå Om det er lyst eller mørkt i rommet? mørkt – lyst
Lysfordeling Hvordan lyset er fordelt i rommet? jevnt – variert
Lysfarge Hvordan lyset er fordelt i rommet? varm – kald
Farge Hvordan oppleves farger og gjenstander? naturlig – forvrengt
Blending Forekommer ubehagsblending? ikke merkbar – plagsom
Skygger Om de er myke eller harde? myke – harde
Reflekser Om de er intensive eller diffuse? diffuse – intensive