Energieffektivitet i belysningsanlegg

Et belysningsanlegg skal svare til belysningskravene for et spesifikt område, uten energisløseri, eller gi avkall på god lyskomfort. Dette krever at man har tenkt gjennom belysningssystem, utrustning, styresystem og bruk av dagslys. Et mål på effektiviteten av belysningsanlegget, er den installerte effekt, i W/m² som kreves for oppfylling av kravene.

Foruten en lav installert effekt, bør energiforbruket i anlegget begrenses ved hjelp av ulike styresystemer slik at belysningen kan behovstilpasses og dermed brukes så effektivt som mulig.

Beste måten for å bedømme energieffektiviteten i belysningsanlegget, er å bedømme det årlige energiforbruket pr. kvadratmeter. Denne metode beskrives i standarden NS-EN 15193 som er koblet til Energidirektivet, se eget avsnitt.

I Ljus & Rum finnes det en metode for å beregne LENI-tallet etter utviklede sjablonverdier som bygger på beregninger i NS-EN 15193 og med hensyn til normale svenske forhold. Mer presise beregninger kan også utføres i DIALux eller liknende beregningsprogrammer. Her kan det tas hensyn til reduksjonsfaktorer for styring avhengig av nærvær/fravær – dagslys og konstantlysstyring.

Generelle råd for å oppnå et minimalt energiforbruk

For å oppnå et lavt energiforbruk for belysningsanlegget bør nedenstående taes hensyn til:

  • Valg av lyskilder med optimalt lysutbytte og god fargegjengivelse.
  • Energieffektivt belysningssystem med behovstilpasning av den installerte belysningseffekten.
  • Effektive lysarmaturer med passende lysfordeling og god avblending.
  • Effektiv utnyttelse av dagslyset.
  • Effektiv utnyttelse av kunstig og naturlig lys gjennom en lys fargesetting.
  • Tilpasning av belysningen gjennom nærværstyring.
  • Mulighet til individuell behovstilpasning.
  • Høyfrekvent drift med lysregulering.
  • Gjennomtenkt vedlikehold

Eksempel på installerte belysningseffekter

Anleggstype

Installert belysningseffekt

Krav til belysningsstyrke i drift (lx)

Anm.
Korridorer 5–10 W/m² 100 lx  
Korridorer 10 W/m² 200 lx  
Vanlige publikumsarealer 10–12 W/m² 300 lx  
Arbeidslokaler 10–12 W/m² 300 lx *)
Arbeidslokaler 10–15 W/m² 500 lx *)
Arbeidslokaler 15–30 W/m² 1000 lx *)
*⁾ Krav til belysningsstyrke i arbeidsområdet i henh.til gjeldene Standard NS-EN 12464-1 og anvisninger i Ljus & Rum. Den laveste verdien forutsetter vanligvis et lokalisert belysningssystem, tilpasset arbeidsplassens arbeidsområde.