fagerhult_ljusmatning.jpg

Lysmåling

Armaturens lysfordeling måles i flere C-plan rundt armaturen, minst hver 15. grad rundt armaturen. Det første måleplanet (C=0°) er planet parallelt med lampenes lengdeakse. γ-vinklene måles i flere vinkler, minst hver 5. grad (se figur).

Lysfordelingskurve

fagerhult_polardiagram_2

Asymmetrisk med lysstyrkens maks.vinkel 25° gir et 28 W lysrør ca. 580 cd/klm.

fagerhult_polardiagram_1

Symmetrisk et 28 W lysrør (2600 lm) gir i retning rett ned ca. 375 cd/klm.

Lysfordelingskurven er en i et polardiagram inntegnet kurve som angir armaturens lysstyrke i ulike retninger som funksjon av synsvinkelen i ett eller flere plan. Som oftest med en heltrukket linje som viser lysfordelingen vinkelrett på lyskildens lengdeakse og med stiplet linje som viser lysfordelingen i lengdeaksens retning.

Lysfordelingskurvenes verdier er skalert til å tilsvare 1000 lm fra lyskilden (cd/1000 lm, cd/klm). Derfor kan som oftest armaturer med ulike effekter gjøres rede for med et felles polardiagram.

Isoluxdiagram

fagerhult_isoluxdiagram

Diagrammet viser et med kurver (eller skalaer) begrenset område, og innen dette overskrider den horisontale belysningsstyrken kurvens luxverdi. Armaturenes plassering er vanligvis innført i diagrammet.

Alternativt kan isoluxdiagrammet fremstilles som et 3D-diagram, som egner seg best for å anskueliggjøre belysningsanleggets jevnhet. I lokalets plantegning kan også beregningspunktenes belysningsstyrkeverdier føres inn, og resultatet fåes i tabellformat. Fra DIALux kan resultatene fåes i samtlige ovennevnte former.