Notor T5 Direkte Lamell

Montering
Nedpendlet i wire og bøyle som gir fleksibel c/c. Som singel eller i rekke. Kan også monteres på vegg med veggbrakett, se tilbehør.

Tilkobling
Startarmaturen er utstyrt med 2,4 m tilkoblingsledning 3x1,0 mm². Armaturenhet har gjennomgangskobling (5x1,5 mm2) og hurtigkobling i hver gavl. Ved tilleggsnummer -436 og -368 levereres armaturen med 2,4 m tilkoblingsledning 5x1,0 mm². Ved rekkemontasje skal armaturrekke alltid starte med startarmatur.

Design
Armaturhus i natureloksert ekstrudert aluminium.

Rasteroptikk
Lamell – Lamellrasteroptikk av alugrålakkert stål.

Reflektor
Reflektor av metallisert aluminium.

Lysfordeling
Symmetrisk.

Nødlys
Til Notor T5 fås en emLED-enhet, se tilbehør.

Lysregulering
De fleste varianter kan også utstyres med andre reaktorer for lysregulering.

Tilbehør
Montasjedeler og deler for komplettering, se tilbehør

Design
Julle Oksanen og Vesa Honkonen

Environment images


Detaljer


Startarmatur.

Startarmatur.

Wireoppheng m/friksjonslås og flyttbar opphengsbrakett gir fleksibel c/c-opphengsavstand.

Wireoppheng m/friksjonslås og flyttbar opphengsbrakett gir fleksibel c/c-opphengsavstand.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Dokumenter

Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Art.No.
FDH
Rekkearmatur
1x20/24 1.7 26912
1x21 2.0 26911
1x25/28 2.3 26913
1x32/35 2.6 26914
1x39 2.0 26915
1x45/49 2.6 26772
1x50/54 2.3 26916
1x73/80 2.6 26917
2x1x21 3.7 26931
2x1x25/28 4.3 26933
2x1x32/35 4.9 26934
2x1x39 3.7 26935
2x1x45/49 4.9 26773
2x1x50/54 4.3 26936
2x1x73/80 4.9 26937
Startarmatur
1x20/24 1.7 26902
1x21 2.0 26901
1x25/28 2.3 26903
1x32/35 2.6 26904
1x39 2.0 26905
1x45/49 2.6 26770
1x50/54 2.3 26906
1x73/80 2.6 26907
2x1x21 3.7 26921
2x1x25/28 4.3 26923
2x1x32/35 4.9 26924
2x1x39 3.7 26925
2x1x45/49 4.9 26771
2x1x50/54 4.3 26926
2x1x73/80 4.9 26927
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Art.No.
FDH
Rekkearmatur
1x20/24 1.7 26912-368
1x21 2.0 26911-368
1x25/28 2.3 26913-368
1x32/35 2.6 26914-368
1x39 2.0 26915-368
1x45/49 2.6 26772-368
1x50/54 2.3 26916-368
1x73/80 2.6 26917-368
2x1x21 3.7 26931-368
2x1x25/28 4.3 26933-368
2x1x32/35 4.9 26934-368
2x1x39 3.7 26935-368
2x1x45/49 4.9 26773-368
2x1x50/54 4.3 26936-368
2x1x73/80 4.9 26937-368
Startarmatur
1x20/24 1.7 26902-368
1x21 2.0 26901-368
1x25/28 2.3 26903-368
1x32/35 2.6 26904-368
1x39 2.0 26905-368
1x45/49 2.6 26770-368
1x50/54 2.3 26906-368
1x73/80 2.6 26907-368
2x1x21 3.7 26921-368
2x1x25/28 4.3 26923-368
2x1x32/35 4.9 26924-368
2x1x39 3.7 26925-368
2x1x45/49 4.9 26771-368
2x1x50/54 4.3 26926-368
2x1x73/80 4.9 26927-368
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Art.No.
FDH
Rekkearmatur
1x20/24 1.7 26912-436
1x21 2.0 26911-436
1x25/28 2.3 26913-436
1x32/35 2.6 26914-436
1x39 2.0 26915-436
1x45/49 2.6 26772-436
1x50/54 2.3 26916-436
1x73/80 2.6 26917-436
2x1x21 3.7 26931-436
2x1x25/28 4.3 26933-436
2x1x32/35 4.9 26934-436
2x1x39 3.7 26935-436
2x1x45/49 4.9 26773-436
2x1x50/54 4.3 26936-436
2x1x73/80 4.9 26937-436
Startarmatur
1x20/24 1.7 26902-436
1x21 2.0 26901-436
1x25/28 2.3 26903-436
1x32/35 2.6 26904-436
1x39 2.0 26905-436
1x45/49 2.6 26770-436
1x50/54 2.3 26906-436
1x73/80 2.6 26907-436
2x1x21 3.7 26921-436
2x1x25/28 4.3 26923-436
2x1x32/35 4.9 26924-436
2x1x39 3.7 26925-436
2x1x45/49 4.9 26771-436
2x1x50/54 4.3 26926-436
2x1x73/80 4.9 26927-436

emLED-enhet

emLED-enhet, bare i kombinasjon med HF-standard

Art.No.
emLED-enhet for direktestrålende armatur, L=210mm. 92466

Gavl

Gavl

Art.No.
Gavl/stk 92464

L-kobling

L-kobling for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur, inkl. friksjonslås

Art.No.
L-kobling venstre, direkte, direkte/indirekte 92453
L-kobling høyre direkte, direkte/indirekte 92454

Lysrør T5 Eco, FDH

Art.No.
20, 3000, G5, 1650, 99 81627
20, 4000, G5, 1650, 99 81628
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 3000, G5, 3100, 114 81631
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
45, 3000, G5, 4100, 109 81633
45, 4000, G5, 4100, 109 81634
50, 3000, G5, 4400, 102 81635
50, 4000, G5, 4400, 102 81636
73, 3000, G5, 6150, 99 81637
73, 4000, G5, 6150, 99 81638

Lysrør T5, FDH

Art.No.
21, 4000, G5, Ra>80, 1900, 100 81348
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
21, 3000, G5, Ra>80, 1900, 100 81353
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
35, 3000, G5, Ra>80, 3300, 104 81357
49, 3000, G5, Ra>80, 4300, 99 81359
49, 4000, G5, Ra>80, 4300, 99 81362
24, 3000, G5, Ra>80, 1750, 89 81372
39, 3000, G5, Ra>80, 3100, 92 81373
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374
80, 3000, G5, Ra>80, 6150, 88 81375
24, 4000, G5, Ra>80, 1750, 89 81376
39, 4000, G5, Ra>80, 3100, 92 81377
54, 4000, G5, Ra>80, 4450, 93 81378
80, 4000, G5, Ra>80, 6150, 88 81379

Overgang

Overgangsenhet mellom direkte og indirekte armatur, L=120mm

Art.No.
Overgangsenhet L=120mm 92450

T-kobling

T-kobling for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur, inkl. friksjonslås

Art.No.
T-kobling tilkobling venstre, direkte 92457
T-kobling tilkobling høyre, direkte 92458
T-kobling tilkobling midt, direkte 92459

Veggbrakett

Art.No.
Veggbrakett, par 91962

Veggbrakett

Veggbrakett for direkte- samt direkte/indirektestrålande armatur. Brukes i kombinasjon med rekkearmatur. Gavler inngår.

Art.No.
Veggbrakett med tilkoblingsdel (sitter til venstre) 92467
Veggbrakett 92468

Wirefeste

Wirefeste inkl. friksjonslås

Art.No.
Wirefeste inkl. friksjonslås, alu (ekskl. wire)/par 91960

Wireoppheng for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur

Wireoppheng for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur med alu wirefeste og takskåler. L=1,5 m.

Art.No.
Små takskåler, hvite/par 91980
Små takskåler for T-profil 25 mm, hvite/par 91981
Små takskåler, grå/par 91982
Små takskåler for T-profil 25 mm, grå/par 91983

X-kobling

X-kobling for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur, inkl. friksjonslås

Art.No.
X-kobling 92451
Målskisse

Bruksområder