Tilførselssøyle

Tilførselssøylen er en takmontert tilførselsenhet for el og medisinske gasser. Søylen fås i to varianter – fast eller hev- og senkbar. Den hev- og senkbare søylen kan senkes til 500 mm for tilkobling i arbeidshøyde. Deretter kan den igjen heves for å frigjøre flate. Tilførselssøylen brukes først og fremst i forberedelsesrom eller røntgenrom.

Eluttak
Søylen utstyres med ønsket antall eluttak. Uttakene er montert i koplingsbokser som er fast forankret i stammen. Frontplater kan demonteres uten at installasjonen i kanalen påvirkes. Kanalen kan utstyres med uttak ifølge ulike nasjonale standarder.

Materiale, farge, vekt og høyde.
Søylen er utført i aluminium og veier 60 kg. Søylen kan som standard leveres natureloksert. Den kan også bestilles i valgfri farge. Søylen har utvendig glatte sider som er lette å rengjøre. Den hev-/senkbare søylen leveres som standard med elektrisk styring som muliggjør regulering på 500 mm. Normalt tilpasses tilførselssøylen slik at den i sin nederste stilling befinner seg 1500 mm over gulv og i sin øverste stilling 2000 mm over gulv. For å oppnå dette, kreves det at rommet har en takhøyde på minst 3200 mm til det faste taket.

Medisinske gasser
På tilførselssøylens underside er det plass til inntil 10 stk. valgfrie gassuttak, hvorav en eventuell ejektor trenger plassen til 2 stk. gassuttak. Gassuttakene er ment til slangetilkobling. På respektive gavlside er det en utstyrsskinne til montering av utstyr.

Montering / Tilkopling
Det følger med en spesiell takbrakett for montering i taket. Samtlige eluttak er internt koblet og trukket fram til takboks som monteres i taket ved takbraketten. Gassrørene avsluttes oppe i himlingen for lodding mellom søylen og det faste taket.

Regulering
Til regulering av den hev- og senkbare modellen finnes det en håndenhet som kobles til søylen med ledning og støpsel.

Environment images


Detaljer


Gassuttak.

Gassuttak.

Håndenhet for regulering av søyle.

Håndenhet for regulering av søyle.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Fast
18571
Hev-/senkbar
18570

Bruksområder