Skjøtstøtte

Skjøtstøtte. Til mekanisk låsing av skinneskjøter, bør brukes ved pendelmontasje.