emLED-enhet

emLED-enhet, bare i kombinasjon med HF-standard

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
emLED-enhet for direktestrålende armatur, L=210mm. 92466
emLED-enhet for indirektestrålende armatur, L=210mm. 92463

L-kobling

X-kobling

T-kobling

L-kobling

Overgang

Veggbrakett

T-kobling

Gavl

L-kobling

Wirefeste

X-kobling

Veggbrakett

Go to family page

Bruksområder