Veggbrakett

Veggbrakett for direkte- samt direkte/indirektestrålande armatur. Brukes i kombinasjon med rekkearmatur. Gavler inngår.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
Veggbrakett 92468
Veggbrakett med tilkoblingsdel (sitter til venstre) 92467
Veggbrakett/feste for Notor LED. Veggbrakett med tilkoblingsdel (sitter til venstre) 92469
Målskisse

L-kobling

X-kobling

T-kobling

L-kobling

emLED-enhet

Overgang

T-kobling

Gavl

L-kobling

Wirefeste

X-kobling

Veggbrakett

Go to family page

Bruksområder