T-kobling

T-kobling for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur, inkl. friksjonslås

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
T-kobling tilkobling høyre, direkte 92458
T-kobling tilkobling midt, direkte 92459
T-kobling tilkobling venstre, direkte 92457
Målskisse

L-kobling

X-kobling

L-kobling

emLED-enhet

Overgang

Veggbrakett

T-kobling

Gavl

L-kobling

Wirefeste

X-kobling

Veggbrakett

Go to family page

Bruksområder