Overgang

Overgangsenhet mellom direkte og indirekte armatur, L=120mm

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
Overgangsenhet L=120mm 92450

L-kobling

X-kobling

T-kobling

L-kobling

emLED-enhet

Veggbrakett

T-kobling

Gavl

L-kobling

Wirefeste

X-kobling

Veggbrakett

Go to family page

Bruksområder