L-kobling

L-kobling for direkte- og direkte/indirektestrålende armatur, inkl. friksjonslås

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
L-kobling høyre direkte, direkte/indirekte 92454
L-kobling venstre, direkte, direkte/indirekte 92453
Målskisse

L-kobling

X-kobling

T-kobling

L-kobling

emLED-enhet

Overgang

Veggbrakett

T-kobling

Gavl

Wirefeste

X-kobling

Veggbrakett

Go to family page

Bruksområder