Skjøtebrakett – Fleksledd

Rekkearmatur kompletteres med gavler og wireoppheng. (NB! Passer ikke singelarmaturer)

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
Skjøtebrakett inkl. friksjonslås/stk. (kun rekkearmatur) 94994

Bruksområder