Ten° Line Lamell

Montering
Pendlet i wire som festes direkte i armaturhuset eller med bøyle. Wirelås montert i armaturhus. Rekkeskjøt som tilbehør.

Tilkobling
Armaturen er utstyrt med 2,4 m tilkoblingsledning 3x1 mm² og plugg. Tilkoblingsledningen kommer ut på samme side som evt. snorbryter. Ved tilleggsnummer -368 og -436 leveres armatur med tilkobnlingsledning 5x1,0 mm² ekskl. plugg.

Design
Armaturhus i hvit (RAL 9016) eller alu-grå (RAL 9006) strukturlakkert stålplate. Oversiden leveres med deksel i klar akrylplast. 3-rørsarmaturer har to snorbrytere, en bryter for det midterste røret (direkte belysning) og en for de to rørene som gir indirekte belysning.

Rasteroptikk
Lamell – aluminiumslakkert lamellrasteroptikk av stålplate. Fiksert i stammen. Bytte av lyskilde skjer ovenfra. Jordet.

Reflektor
Reflektorer av høyglanseloksert aluminium. 3-rørsutførelsen har separate reflektorer for henholdsvis direkte og indirekte belysning. Reflektor for indirekte belysning gir bred lysfordeling.(1- og 2 rørsutførelse har ingen separate reflektorer for indirekte belysning.)

Nødlys
Visse varianter kan fås med emLED.

Lysregulering
Ten° Line kan på forespørsel leveres med andre reaktorer for lysregulering.

Annet
Ten° Line kan på forespørsel leveres i 45/49W utførelse.

Environment images


Detaljer


Armatur med rekkekobling.

Armatur med rekkekobling.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Dokumenter

Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Hvit 26111
1x25/28 4.2 Alugrå 26112
1x32/35 5.4 Hvit 26121
1x32/35 5.4 Alugrå 26122
1x50/54 4.2 Hvit 26151
1x50/54 4.2 Alugrå 26152
2x25/28 4.3 Hvit 26113
2x25/28 4.3 Alugrå 26114
2x32/35 5.5 Hvit 26123
2x32/35 5.5 Alugrå 26124
2x50/54 4.3 Hvit 26153
2x50/54 4.3 Alugrå 26154
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127
2x32/35 5.5 Alugrå 26128
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117
3x25/28 5.0 Alugrå 26118
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-17
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-17
3x32/35 5.8 Hvit 26125-17
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-17
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Hvit 26111-368
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-368
1x32/35 5.4 Hvit 26121-368
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-368
1x50/54 4.2 Hvit 26151-368
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-368
2x25/28 4.3 Hvit 26113-368
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-368
2x32/35 5.5 Hvit 26123-368
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-368
2x50/54 4.3 Hvit 26153-368
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-368
3x25/28 4.6 Hvit 26115-368
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-368
3x32/35 5.8 Hvit 26125-368
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-368
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Hvit 26111-436
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-436
1x32/35 5.4 Hvit 26121-436
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-436
1x50/54 4.2 Hvit 26151-436
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-436
2x25/28 4.3 Hvit 26113-436
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-436
2x32/35 5.5 Hvit 26123-436
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-436
2x50/54 4.3 Hvit 26153-436
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-436
3x25/28 4.6 Hvit 26115-436
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-436
3x32/35 5.8 Hvit 26125-436
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-436
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Hvit 26113-367
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-367
2x32/35 5.5 Hvit 26123-367
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-367
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-367
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-367
3x32/35 5.8 Hvit 26125-367
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-367
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-217
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-217
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-217
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-217
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-217
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-217
3x32/35 5.8 Hvit 26125-217
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-217
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Hvit 26113-384
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-384
2x32/35 5.5 Hvit 26123-384
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-384
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-384
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-384
Fagerhult Pluss, med 1 snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-384
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-384
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-384
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-384
3x32/35 5.8 Hvit 26125-384
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-384
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Hvit 26113-218
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-218
2x32/35 5.5 Hvit 26123-218
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-218
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-218
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-218
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-218
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-218
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-218
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-218
3x32/35 5.8 Hvit 26125-218
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-218
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Hvit 26113-220
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-220
2x32/35 5.5 Hvit 26123-220
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-220
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-220
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-220
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-220
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-220
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-220
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-220
3x32/35 5.8 Hvit 26125-220
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-220
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
2x25/28 4.3 Hvit 26113-219
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-219
2x32/35 5.5 Hvit 26123-219
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-219
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-219
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-219
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-219
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-219
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-219
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-219
3x32/35 5.8 Hvit 26125-219
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-219
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
1x25/28 4.2 Hvit 26111-409
1x25/28 4.2 Alugrå 26112-409
1x32/35 5.4 Hvit 26121-409
1x32/35 5.4 Alugrå 26122-409
1x50/54 4.2 Hvit 26151-409
1x50/54 4.2 Alugrå 26152-409
2x25/28 4.3 Hvit 26113-409
2x25/28 4.3 Alugrå 26114-409
2x32/35 5.5 Hvit 26123-409
2x32/35 5.5 Alugrå 26124-409
2x50/54 4.3 Hvit 26153-409
2x50/54 4.3 Alugrå 26154-409
Fagerhult Pluss, komplett
2x32/35 5.5 Hvit 26127-409
2x32/35 5.5 Alugrå 26128-409
Text som beskriver tabellen
W Vekt, kg Farge Art.No.
FDH
Fagerhult Pluss, med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 5.0 Hvit 26117-410
3x25/28 5.0 Alugrå 26118-410
Med to snorbrytere, separat direkte/indirekte
3x25/28 4.6 Hvit 26115-410
3x25/28 4.6 Alugrå 26116-410
3x32/35 5.8 Hvit 26125-410
3x32/35 5.8 Alugrå 26126-410

Bæreskinne for synlig T-profil

For montering i himling med modulmål 600 mm og synlig bæreprofil med bredde 25 mm eller 15 mm. Skinnen monteres direkte mot himlingen. Av hvitlakkert plate. Armaturen henger i klips som løper i bæreskinnen. Leveres inkl. klips og feste. Lengde: 600 mm, bæreprofil: 25/15, maks. belastn.: 75N.

Art.No.
L=600 mm, T-profil 25/15, maks last 75N/par 90017

Bæreskinne inkl. fjærklips og feste

Bæreskinnen monteres i undertak med modulmål 600/625mm og synlig bæreprofil med bredde 15 eller 25mm. Hvitlakkert U-profil i stål henges i to fester som monteres i undertakets bæreprofil. Armaturen henges i klemmer som går langs bæreskinnen. Gir fleksibel montering hvor man enkelt og raskt kan endre armaturenes stilling og plassering. Angitt maks. belastning ved nedbøyning er L/200.

Art.No.
L=600/650, bæreprofil: 15, makslast: 75N/par 90015
L=1200/1250, bæreprofil: 15, makslast: 120/30N/par 90016

Bæreskinne inkl. fjærklips og feste

Bæreskinnen monteres i undertak med modulmål 600/625mm og synlig bæreprofil med bredde 15 eller 25mm. Hvitlakkert U-profil i stål henges i to fester som monteres i undertakets bæreprofil. Armaturen henges i klemmer som går langs bæreskinnen. Gir fleksibel montering hvor man enkelt og raskt kan endre armaturenes stilling og plassering. Angitt maks. belastning ved nedbøyning er L/200.

Art.No.
L=600/625, bæreprofil: 25, makslast: 75N/par 94067
L=1200/1250, bæreprofil: 25, makslast: 120/30N/par 94068

Bøyler for fleksibel c/c

Sett bøyler for fleksibel c/c. Friksjonslåsen flyttes fra armatur til bøyle.

Art.No.
Bøyle hvit/par 91930
Bøyle alugrå/par 91931
Bøyle hvit, inkl. wire. Hvite takskåler/par 91940
Bøyle alugrå, inkl. wire. Grå takskåler/par 91941
Bøyle hvit, inkl. wire. Hvite takskåler for T-profil 25 mm/par 91942
Bøyle alugrå, inkl. wire. Grå takskåler for T-profil 25 mm/par 91943

Lysrør T5 Eco, FDH

Art.No.
25, 3000, G5, 2450, 114 81629
25, 4000, G5, 2450, 114 81630
32, 4000, G5, 3100, 114 81632
50, 3000, G5, 4400, 102 81635

Lysrør T5, FDH

Art.No.
28, 4000, G5, Ra>80, 2600, 104 81349
35, 4000, G5, Ra>80, 3300, 104 81350
28, 3000, G5, Ra>80, 2600, 104 81355
28, 2700, G5, Ra>80, 2600, 104 81356
35, 2700, G5, Ra>80, 3300, 104 81358
54, 3000, G5, Ra>80, 4450, 93 81374

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire og takskål, L=1,5 m.

Art.No.
Liten takskål, hvit/stk 94327

Wireoppheng for rekkemontert armatur

Wireoppheng med enkelwire og takskål, L=1,5 m.

Art.No.
Liten takskål, grå/stk 94440
Liten takskål for T-profil 25 mm, grå/stk 94442
Liten takskål for T-profil 25 mm, hvit/stk 94880

Wireoppheng for singelmontert armatur

Wireoppheng med taksskåler, L=1,5 m.

Art.No.
Små takskåler, hvite/par 94414
Små takskåler for T-profil 25 mm, hvite/par 94415
Små takskåler, grå/par 94416
Små takskåler for T-profil 25 mm, grå/par 94417
Målskisse
Light distribution
2-rør

2-rør

1-rør

1-rør

3-rør

3-rør

Bruksområder