Taksentral 25000

Montering
Taksentralen monteres i en monteringsbjelke som bestilles separat. Monteringsbjelken tilpasses avstanden mellom det faste taket og himlingen. Som alternativ kan taksentralen monteress i takfikstur.

Tilkobling
El-kabler fra den faste installasjonen trekkes gjennom gavlen på monteringsbjelken fram til tilkoplingslisten på takfestet. For kabler som skal kobles direkte til uttaket er trekketråd forberedt i egne slanger. Gassrørene fra den faste installasjonen trekkes fram til loddetilkoplinger montert i den ene gavlen på monteringsbjelken.

Armer
Som standard er den faste armen 650mm, men kan spesialleveres med armlengder 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm. Parallellarmen fås i en modell med armlengde 764mm som er regulerbar i høyden med elektrisk aktuator.

Eluttak
Taksentral 25000 kan utstyres med ønsket antall sterk- og svakstrømsuttak. Uttakene er montert i apparatfestene som er fastmonterte i bunnprofilen. En Fagerhult tilpasset dekkbrikke gjør at montasjen blir helt glatt montert mot pendelens front. Pendelen kan utrustyres med uttak av ulike nasjonale standarder.

Heving / senking
Pendelarmen regulerer uttaksboksen i høyden med en aktuator. Ved hjelp av reguelringsknapper i uttaksboksens gavl alt. med håndenhet som er tilkoblet til uttak i uttaksboksen. Uttaksboksen er dessuten utstyrt med nødstopp som i en nødsituasjon kan avbryte funksjonen.

Materiale, farge, vekt og høyde.
Takfestet består av en stålplate med nedadrettede avstandsstykker for feste av armsystem som er lagd av ekstrudert aluminium. I hver ende av armene er det sveiset armhylser for montering av dreielager. Den vertikale uttaksdelen er utført i ekstruderte aluminiumsprofiler. Hele taksentralen er lakkert i hvitt (RAL 9010). Sentralens egenvekt er ca. 180kg og kan belastes beroende på elektrisk aktuator med 20, 50 eller 100kg. Taksentralen kan tilpasses ulike takhøyder ved hjelp av avstandsstykker.

Medisinske gasser
Uttakene for medisinske gasser er plassert på uttaksboksens underside og er ment for slangetilkobling av utstyr som festes på utstyrsskinnen.

Regulering
Bremsene til dreielagrene utløses ved å trykke inn en av de to knappene i underkant av en av hylleplatene. Den venstre knappen løser ut bremsen for både øvre og nedre dreielager. Den høyre knappen løser ut bremsen mellom armene. Dreielagrene har innebygd vristopp som individuelt begrenser armens vridning, max. vridning er 315 grader.

Environment images


Detaljer


Eluttak.

Eluttak.

Håndenhet for høydejustering.

Håndenhet for høydejustering.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Doble armer med elektrisk aktuator
17584
Enkel arm med elektrisk aktuator
17586

Bruksområder