Takpendel 23000

Montering
Takpendelen monteres i en monteringsbjelke som bestilles separat. Monteringsbjelken tilpasses avstanden mellom det faste taket og himlingen. Som alternativ kan takpendelen monteress i infestningsdel direkte i tak.

Tilkobling
El-kabler fra den faste installasjonen tilkobles på tilkoblingsplinter plassert ved takfestet. For de kabler som skal koples direkte til uttaket er trekketråd forberedt i egne slanger. Gassrørene fra den faste installasjonen trekkes fram til loddetilkoblinger montert i en gasskloss.

Armer
Som standard er armlengden 650mm, men kan spesialleveres med armlengder 750mm, 850mm, 950mm, 1050mm.
OBS! Pendelens maksimale last 210kg er angitt med 650mm armer, med lengre armer synker den maksimale lasten drastisk.

Eluttak
Takpendel 23000 kan utstyres med ønsket antall sterk- og svakstrømsuttak. Uttakene er montert i apparatfestene som er fastmonterte i bunnprofilen. En Fagerhult tilpasset dekkbrikke gjør at montasjen blir helt glatt montert mot pendelens front. Pendelen kan utstyres med uttak av ulike nasjonale standarder.

Materiale, farge, vekt og høyde.
Takfestet består av en stålplate med nedadrettede avstandsstykker for feste av armsystem som er lagd av firkantrør i stål. I hver ende av armene er det sveiset armhylser for montering av dreielager. Den vertikale uttaksdelen er utført i ekstruderte aluminiumsprofiler. Hele takpendelen er hvitlakkert (RAL 9010). Pendelens egenvekt er ca. 180kg og kan belastes maksimalt med 210kg. Takpendelen kan tilpasses ulike takhøyder ved hjelp av avstandsstykker.

Medisinske gasser
Gassuttakene er plassert i underkant av den vertikale delen og ment til slangetilkopling av utstyr.

Regulering
Bremsene til dreielagrene utløses ved å trykke inn en av de to knappene på håndtaket. Venstre knapp løser ut bremsen for både øvre og nedre dreielager. Høyre knapp løser ut bremsen mellom armene. Dreielagerne har innbygd vristopp som individuelt begrenser armens vridning, max. vridning er 315 grader.

Tilbehør
Takpendelen kan utstyres med en rekke forskjellig tilbehør, se tilbehør 23000 og 24000.

Environment images


Detaljer


Justerbart dryppstativ.

Justerbart dryppstativ.

Håndtak.

Håndtak.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Art.No.
Doble armer
17580
Enkel arm
17581
Uten arm
17582

Arm for dryppstativ

Art.No.
Arm for dryppstativ 99524

Dokkingfeste

Art.No.
Dokkingfeste 99532

Dryppestativ

Art.No.
Dryppestativ 99521

Hylle

Art.No.
Uttrekkshylle 99505

Hylle

Art.No.
Hylle med trykkluftpanel 99507

Hylle

Hylle med skuff

Art.No.
Hylle med 1 skuff 99509

Hylle

Art.No.
Hylle med to skuffer 99538

IV-skinne

IV-skinne

Art.No.
480x230 mm 99528
580x230 mm 99529

IV-skinne

IV-skinne

Art.No.
320x180 mm 99530
350x250 mm 99531

Kurv

Kurv

Art.No.
Kurv 99512

Sengfeste

Sengfeste (Ø 28 mm) for dryppstativ

Art.No.
Ø 28 mm for dryppstativ 99525

Servicearm

Servicearm

Art.No.
Servicearm 99527

Bruksområder