Sylindrisk stepmast

Vårt nye mastesortiment lages av 95 % gjenvunnet aluminium. Materialet er 100 % resirkulerbart og kan dessuten gjenvinnes gang på gang uten at kvaliteten blir skadelidende. I og med bruken av gjenvunnet aluminium i produksjonsprosessen kan også utslippene av karbondioksid reduseres. Levetiden for en maste av aluminium er svært lang. Hvis maste­delen under bakken forblir uskadd og hvis masten monteres med omhu, er det ikke uvanlig med en levetid på opp til 45 år. Mastene oppfyller gjeldende normer i EN40.

Den spesifikke vekten for aluminium er 33 % av den spesifikke vekten for stål. Materialforbruket ved produksjonen av aluminiumsmaster er dessuten mye mindre. Takket være en patentert forsterkningsprofil (VT5+) lages dessuten mastene med mindre basisdiameter enn andre master på markedet. Dette gir en vektbesparelse på inntil 20 %.  Alle produkter er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 og er CE-merket.

Bruksområder