Sentralt reservekraftsystem (CPS)

Tilkobling
Ulike lyskilder som glødelamper og normal- eller kompaktlysrør med HF-forkobling eller magnetisk forkobling kan kobles til samme enhet. Ledningsinstallering skjer fra underside skap. Tilkoblingspunktet er av skruetype og har hhv. 2 (FL1000), 6 (PL5110-30) 12 (PL5140) inn- og utganger som er uavhengige av hverandre.

Design
PowerLine 5000 Digital
En serie MCU-overvåkede reservekraftenheter fra Wagfors AB. Enhetene er utstyrt med automatisk test i henhold til EN 50172, er kortslutningssikre samt har innebygd lastovervåking. Disse funksjonaliteter skaper til sammen et høyt nivå for så vel, driftssikkerhet og ytelse som sikkerhet.
FlexLine 1000 Digital
En ny modell spesielt utviklet for små installasjoner der den totale effekten ikke overstiger 50W. FL1000 har samme funksjoner som de større enhetene i PL5000-serien, men dens beskjedne størrelse muliggjør plassering selv der det er lite plass. Aggregatet er også utstyrt med dimmeutgang (0–10 V), hvilket gjør at de tilkoplede armaturene kan kjøres med redusert effekt i nøddrift (OBS: kun i kombinasjon med HF-forkoblinger som kan dimmes). Denne funksjonen medfører at antallet tilkoblede armaturer kan økes eller at driftstiden forlenges.

Automatikk
Ved spenningsbortfall går reservekraftenheten automatisk over til batteridrift. Dette skjer på en nøye kontrollert måte for å unngå strømtopper som kan forårsake skader på den tilkoblede lasten eller reservekraftenheten.

Batterier
Reservekraftenheten er utstyrt med vedlikeholdsfrie blybatterier som overvåkes nøye for å ha maksimal levetid og kapasitet. Ved normale driftsforutsetninger og med en omgivelsestemperatur under de anbefalte 25°C beregnes batterienes levetid til 10–12 år.

Kapsling
Grå metallkapsling i RAL 7032 (PL5000) eller grå plastboks i RAL7032 (FL1000).

Indikering
På enhetens front er det 4 lysdioder som viser følgende funksjoner:
SYSTEM – Enheten står i standbystilling
LINE – Inngangsspenning
CHARGE – Batterilading
EMERGENCY – Batteridrift

Annet
Reservekraftenhetene er tredjepartssertifisert og tilfredsstiller kravene i EN 50171.

Environment images


Detaljer


FlexLine 1000 Digital.

FlexLine 1000 Digital.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
W Kommentar Miscellaneous Art.No.
FlexLine 1000 Digital
Max 50 W Brenntid 60 min Maks ledningsavstand 200 m/2,5 mm² 17959
PowerLine 5000 Digital
Max 1200 W Brenntid 60 min Maks ledningsavstand 200 m/2,5 mm² 17958
Max 150 W Brenntid 60 min Maks ledningsavstand 200 m/1,5 mm² 17955
Max 300 W Brenntid 60 min Maks ledningsavstand 200 m/2,5 mm² 17956
Max 600 W Brenntid 60 min Maks ledningsavstand 200 m/2,5 mm² 17957

Bruksområder