Sentralt reservekraftsystem (CPS)

En ny serie MCU-overvåkede vekselstrømretter fra Wagfors. Automatisk test av alle vitale funksjoner, samt verifisering av alle parametre. Dette gir sammen med en konstant overvåking av batterier, innspenning samt tilsluttet last, et meget høyt nivå hva angår prestasjon, funksjonalitet og pålitelighet.

Produkter

Sentralt reservekraftsystem (CPS)

Bruksområder