MultiFive Basic

MultiFive Basic er en armaturserie for innfelling. Serien er et resultat av vår streben etter å forene funksjon, effektivitet, og god design til en kvalitetsfylt armatur.

Navnet MultiFive Basic henspeiler, foruten på T5-lyskilden, også på de mange muligheter til effektiv lyssetting som åpner seg.

MultiFive Basic fungerer som enkeltstående armatur, eller i rekkemontering. I rekke oppnås en visuell opplevelse av et vel sammensatt lysbånd.

Produkter

MultiFive Basic Beta Rekke

MultiFive Basic Beta D-kant

MultiFive Basic Beta

Bruksområder