Mission

Mission er en armatur med nett uttrykk med med en meget robudt konstruksjon. Armaturen er beregnet både til innendørs og utendørs bruk, for eksempel i tunneler, på broer, perronger, i passasjerhaller og parkeringshus. Rasteroptikken er utformet med linjeprismer som gir god lysfordeling.

Produkter

Mission

Bruksområder