Loop Light

Loop fyller ikke bare rommet med lys. Vår tanke er at armaturen, gjennom sin form, også skal prege miljøet i rommet med sin blotte tilstedeværelse Inspirasjonen er hentet fra flyet og dets aerodynamiske linjer. Armaturen er meget tynn og balanserer på grensen for hva som er lysteknisk mulig.

Navnet Loop Light henspeiler på at det er mulig å snu armaturen 180 grader, avhengig av ønsket lysfordeling.

De forskjellige rasteroptikk alternativene, med direkte, indirekte/direkte eller indirekte lysfordeling, gir muligheter for spennende kombinasjoner.

Design PLH Design/PLH Arkitekter

Produkter

Loop Light Beta

Loop Light Passbit

Loop Light Indirekte

Loop Light Lamell

Loop Light Bikake

Bruksområder