Lento

Lento er en armatur tilpasset moderne krav for lyssetting av f.eks. tavler eller andre tilsvarende oppgaver. Lento har kompakte mål, og et design som gjør den kompatibel med varierende innredningsstiler.

Lentos lysdistribusjon skjer delvis via en linjeprismatisk avskjerming. Denne metoden innebærer at indirekte reflekser i tavlen reduseres, samtidig som risikoen for direkte blending mot eksempelvis lærere og elever unngås. En annen positiv effekt er at grensen mellom ”belyst” og ”ubelyst” flate gis en myk gradient.

Lento kan monteres som singel eller i system/rekke. Ved tavler med maksbredde opp til 3,0m, kan belysningen arrangeres med kun en enhet. Dette er kostnadseffektivt og en estetisk god løsning.

Design Epsilon

Produkter

Lento

Bruksområder