Indigo Combo

Med Indigo Combo gis flere valg-muligheter. Indigo Combo kan fås kvadratiske eller rektangulære i to størrelser med en eller to rasteroptikkceller med inntil fire lyskilder. Aktiv Beta-rasteroptikk kombineres med indirekte lys i armaturens sekundærreflektor.

Indigo Combo er et belysningsalternativ som tilbyr de gode egenskapene fra både armaturer med direkte lys og armaturer med indirekte lys. Resultatet er en armatur med høy virkningsgrad i kombinasjon med god opplevd lyskomfort.

Design KHR Arkitekter og Epsilon

Produkter

Indigo Combo Beta 2-celle

Indigo Combo Delta 1-celle

Indigo Combo Delta 2-celle

Indigo Combo Beta 1-celle

Kontakt oss


Bruksområder