Strømforsyningsenheter

Strømforsyningsenhet for DALI. Montasje på DIN-skinne. 220–240 V AC/50–60 Hz.

Merking av produktblad

Eller lag PDF med alle artikler

Dokumentet er tillagt

Text som beskriver tabellen
Beskrivelse Art.No.
DigiDim 402. Gir max 250 mA til styrkretsen 86123

Bruksområder